Verkoper

Stoffetuur (Casisto BVBA)

Heideaard 154

2930 Brasschaat

BTW nummer BE0547962502

Rekeningnummer BE67 1030 3340 8787  BIC NICABEBB

Algemeen

 Door het plaatsen van een bestelling op www.stoffetuur.be, verklaart men zich akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

Online bestellingen kunnen enkel via de webshop gebeuren. Bestellen of aanvullingen via telefoon, email, facebook,  of andere sociale media worden niet aanvaardt.

Bestellingen worden pas verwerkt na ontvangst van de betaling.

 Prijs

 Alle prijzen op de site zijn uitgedrukt in euro ( € ) en zijn inclusief BTW maar exclusief verzendingskosten. De prijzen zijn deze zoals vermeld op de website op het ogenblik van bestelling.

 Betaling

 De klant heeft de mogelijkheid om te betalen

-via paypal

-via bankoverschrijving 

Na het plaatsen van de bestelling heeft de klant 7 dagen de tijd om het verschuldigde bedrag te betalen. Na deze termijn wordt de besteling geannuleerd indien er geen betaling ontvangen is.

Verzending en levering

Elke levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Verzending van de goederen gebeurt binnen de 2 werkdagen na ontvangst van de betaling.  De leveringstermijn wordt geschat op maximum 3 werkdagen maar is niet bindend. Alle goederen worden voor verzending zorgvuldig ingepakt. De verkoper is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele beschadiging of verlies tijdens de verzending, behoudens in geval van opzettelijke vertraging veroorzaakt door de verkoper. .

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot het verbreken van de koop of betalen van schadevergoedingen ten voordele van de koper. We hebben het recht om gedeeltelijke leveringen te verrichten.

Waarborg

 Onze waarborg beperkt zich tot de waarborg voor verborgen gebreken en de waarborg in geval van consumentenkoop, beiden voorzien in het burgerlijk wetboek. Wij staan enkel in voor schade die het gevolg is van opzet of grove fout. Wij zijn niet aansprakelijk voor algemene of bijzondere onrechtsreekse schade, van welke aard ook, door de koper geleden.

Persoonsgegevens

  De opgegeven persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor de afhandeling van de bestelling en zullen niet doorgegeven worden aan derden.

 Klachten

 Vragen, opmerkingen of klachten kunnen steeds gemaild worden naar info@stoffetuur.be

 Aanbiedingen

Verschillende acties, aanbiedingen en kortingen kunnen niet samen gebruikt worden. Per bstelling kan slechts gebruikt gemaakt worden van 1 kortingscode.

 Verzakingsrecht

De consument heeft het recht af te zien van de aankoop zonder betaling van boete of zonder opgave van reden binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. De artikel moeten na voorafgaande verwittiging en toestemming van de verkoper terug gestuurd worden naar Jiri De Jagere, Heideaard 154, 2930 Brasschaat. Ingeval de koper zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen. Alle afgeknipte stoffen en fournituren kunnen slechts worden teruggestuurd met een minimumlengte van 50 cm of een veelvoud hiervan. Patronen moeten ongeopend zijn.

 Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Eigendomsvoorbehoud

 De geleverde goederen blijven onze eigendom tot de volledige betaling van de prijs, inclusief alle kosten en laten, nalatigheidsinteresten en vergoedingen. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor de goederen terug te nemen, van rechtswege en op kosten van de koper.

Bewijs

 Alle partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld: email, websitefornulieren…)

Toepasselijk recht

Voor alle geschillen waartoe onderhavige overeenkomst aanleiding zou geven is het Belgische Recht van toepassing en zijn uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waar de zetel van de verkoper gevestigd is bevoegd.

Scheidbaarheid

Indien een artikel van deze voorwwrden nietig verklaard wordt, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten.

 

 

 

 

 

 

 

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »